Magazyny energii

Systemy magazynowania energii Merus

Oparte na najnowocześniejszej technologii, są modułowymi rozwiązaniami pod względem mocy wyjściowej i energii. Różnorodność trybów pracy i elastyczność podłączania do dowolnego poziomu napięcia sprawia, że ​​Merus ESS jest preferowanym rozwiązaniem dla pełnego łańcucha systemu elektroenergetycznego, począwszy od generacji. W szczególności integracja energii odnawialnej, od przesyłu i dystrybucji (T&D) do hybryd, wysp i mikrosieci. Wbudowana elastyczna konstrukcja pozwala na łatwą skalowalność w celu dostarczenia niestandardowych rozwiązań od kilkuset kWh do kilkuset MWh. Typowe tryby pracy magazynów energii Merus ESS obejmują między innymi: regulację częstotliwości i napięcia, golenie szczytowe i przerywane wsparcie zasilania, w tym unikalne tryby jakości energii.

W zastosowaniach mikrosieciowych rdzeniem Merus ESS jest nowoczesny sterownik mikrosieci Merus MCC, który mierzy różne parametry z farmy słonecznej, farmy wiatrowej, generatorów diesla lub innych źródeł energii rozproszonej. W oparciu o wymagania dotyczące obciążenia mikrosieci w porównaniu z dostępnością rozproszonych źródeł zasilania, sterownik Merus MCC optymalizuje i ustala priorytety w ogólnej produkcji energii, co przekłada się na najniższe koszty operacyjne i maksymalne oszczędności paliwa kopalnego. Inne kluczowe elementy składowe systemów Merus ESS to Merus Power Conversion System (PCS) i system magazynowania energii.

EPQS może dostarczyć kompletne rozwiązanie Merus ESS pod klucz.

Podstawowe funkcje:

 • Zarządzanie poziomem pobieranej z sieci mocy

 • Zarządzanie wysyłkami energii

 • Rezerwa mocy

 • Kontrola napięcia i częstotliwości

 • Optymalizacja przepływu mocy

 • Poprawa stabilności systemu

 • Kontrola napięcia

 • Zarządzanie energią dla alternatywnych źródeł

 • Funkcja „black” startu

 • Zgodność z jakością energii

Korzyści dla klienta

 • Niezawodne dostawy energii w czasie rzeczywistym

 • Płynna integracja energii odnawialnej

 • Zrównoważona podaż i popyt na energię

 • Nieprzerwana moc

 • Wydajność operacyjna i niezawodność zakładu

Zastosowanie

Generacja – elektrownie wiatrowe, słoneczne i hybrydowe:

 • Strażnik mocy

 • Zarządzanie poziomem wysyłki

 • Przesunięcie energii

 • Zarządzanie wysyłkami energii

Sieci przesyłowe i dystrybucyjne:

 • Rezerwa mocy

 • Regulacja częstotliwości

 • Optymalizacja przepływu mocy

 • Poprawa stabilności systemu

 • Kontrola napięcia

Przemysłowe i naturalne wyspy, mikrosieci i systemy hybrydowe:

 • Zarządzanie energią dla alternatywnych źródeł, w tym elektrowni słonecznych,wiatrowych i paliw kopalnych

 • Funkcja „black” startu

 • Zarządzanie mocą

 • Zgodność z jakością energii

 • Kontrola napięcia i częstotliwości

NOWOCZESNE MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE JAKOŚCI ENERGII

Merus MCC – kontrola, ochrona, monitorowanie i system SCADA zarządzają całym magazynem, a także zarządzaniem energią i optymalizacją odnawialnych źródeł energii oraz wszelką komunikacją z operatorami wyższego poziomu.

JAK DZIAŁA MAGAZYN ENERGII MERUS ESS

Merus System Konwersji Mocy (PCS)

Najnowocześniejsze dwukierunkowe konwertery Merus wykorzystują 3-ciej generacji NPC, aby umożliwić pracę przy niskich stratach, wysokie napięcie prądu stałego i najlepszą jakość energii dzięki zoptymalizowanej częstotliwości przełączania. Napięcie DC jest dostępne w szerokim zakresie od 600 do 4000 V. Dostępne są moduły dwukierunkowe w różnych rozmiarach, od 50 kVA do 2000 kVA, co zapewnia najbardziej opłacalne rozwiązanie dla każdego konkretnego projektu do setek MWh, a nawet większych skal.

Bateryjny magazyn energii

System energii bateryjny, składa się z modułów akumulatorów połączonych szeregowo, aby  osiągnąć wymagany poziom napięcia stałego, zwykle 600-1500 V DC. Rack-i są połączone równolegle, aby osiągnąć wymaganą pojemność energetyczną. Jedna grupa połączonych szeregowo modułów bateryjnych tworzy rack magazynowy. Każda szafa może mieć własny system zarządzania baterią (szafa BMS) do zarządzania stanem naładowania (SOC), stanem technicznym (SOH), napięciem, prądem i temperaturą każdego poziomu modułów akumulatorowych w szafie, a także sterowaniem i ochroną.

Sterownik Merus MCC do dowolnych aplikacji

Sterownik Merus MCC mierzy napięcia i prądy systemowe i oblicza wymagany prąd PCS na podstawie pomiarów, aktywnych trybów pracy i stanu baterii. Przesyła prąd odniesienia do modułów PCS za pomocą łącza światłowodowego, umożliwiając sterowanie wyjściem ESS w czasie rzeczywistym. Kontroler Merus MCC wykorzystuje nowoczesne kompatybilne systemy komunikacyjne do wysyłania i odbierania ustawień statusu i trybu pracy z operatorami wyższego poziomu, takimi jak operator systemu przesyłowego (TSO). Merus MCC zapewnia zarządzanie energią dla alternatywnych źródeł energii, w tym elektrowni słonecznych, wiatrowych i paliw kopalnych. Zapewniona jest koncepcja oszczędności paliwa w celu optymalizacji działania mikrosieci. Merus ESS ma funkcję „black” startu, co oznacza, że może tworzyć niezależną sieć w trybie wyspowym, z którą można zsynchronizować inne źródła zasilania.

Monitorowanie i konserwacja online są dostępne za pośrednictwem dostawcy usług internetowych.

Cechy produktu

Merus ESS – UPQ – Magazynowanie energii z nieprzerwanym zasilaniem.

Merus ESS-UPQ to unikalne rozwiązanie, które łączy zalety różnych systemów jakości energii w jednym solidnym systemie. Wśród innych funkcji ESS, Merus ESS – UPQ chroni twoją sieć przed przerwami w dostawie prądu, spadkami napięcia i skokami spowodowanymi przez sieć zasilającą.

Merus ESS-UPQ może bezproblemowo oddzielić mikrosieci, od pracy podłączonej z siecią, do pracy wyspowej w przypadku awarii i ponownie połączyć się z siecią automatycznie po usunięciu awarii. Merus ESS-UPQ zapewnia jakość zasilania mikrosieci w obu trybach pracy.

Optymalizacja magazynu – na konkretne potrzeby klienta

Merus ESS można dostosować do potrzeb klienta, wybierając typ baterii w zależności od zamierzonego zastosowania. Na przykład strażnik mocy, może czasami wymagać dużej mocy, podczas gdy obsługa przerywanych zasobów energii może wymagać małej mocy przez długi okres czasu.

Jeśli oba tryby pracy są wymagane w tym samym ESS, konstrukcja systemu musi być elastyczna. Merus ESS można dostosować do konkretnych potrzeb i zaprojektować z różnymi nośnikami energii.

Specyfikacja Techniczna Magazynów Energii Merus ESS

Merus ESS – typ 1: Magazyn, PCS i transformator zintegrowane w kontenerze

Merus ESS – typ 2: Magazyn i PCS zintegrowane w kontenerze. Na zewnątrz transformator mocy.

Merus ESS – type 3: Magazyn i PCS zintegrowane w oddzielnych kontenerach. Na zewnątrz transformator mocy.

Specyfikacja techniczna

Broszura