Pomiary

Nie wyobrażamy sobie już naszych instalacji bez falowników, systemów oświetlenia LED, czy też szeroko rozumianej energoelektroniki. Urządzenia te bardzo ułatwiają nam różnego rodzaju procesy, ale niestety w większości powodują różnego rodzaju zakłócenia w sieci.

Niewłaściwe parametry mogą być otrzymywane z sieci zasilającej, ale również mogą być generowane przez samych użytkowników. Nasze projekty, biznesy opierają się na założeniu, że jakość energii elektrycznej odpowiada standardom określonym w normie PN-EN 50160: „Charakterystyka napięcia energii elektrycznej dostarczanej z publicznej sieci dystrybucyjnej”.

Jeśli ustalone standardy nie zostaną osiągnięte, efekty mogą być zaskakujące i kosztowne. W najgorszym przypadku problemy z jakością energii elektrycznej mogą: przerwać działanie procesów, skrócić żywotność maszyn i urządzeń, a nawet zagrażać  zdrowiu i życiu personelu lub klientów.

Bardzo trudno jest zweryfikować jakość energii elektrycznej bez odpowiedniego i eksperckiego pomiaru. Oprócz pomiaru ważne jest, aby z wystarczającą dokładnością określić panujące warunki i zinterpretować uzyskane wyniki z umiejętnością. Naszym klientom zapewniamy usługę spełniającą powyższe kryteria. Po przedstawieniu właściwej analizy proponujemy klientowi wdrożenie niezbędnych działań naprawczych.

Czy mieliście Państwo przerwy w dostawie prądu, migotanie świateł, awarie systemu sterowania lub niewyjaśnione awarie sprzętu elektrycznego ? Może to być spowodowane tym, że jakość energii elektrycznej w sieci nie spełnia wymagań systemowych.

Electrical Power Quality Systems jest od tego, a by pomóc Państwo zidentyfikować przyczyny opisane powyżej. Proponujemy wykonanie właściwych pomiarów wielkości elektrycznych u Państwa w oparciu o najnowsze urządzenia pomiarowe dostępne na rynku. Usługa koncentruje się na określeniu jakościowych wartości dostarczanej energii elektrycznej. Jest również zaprojektowany z uwzględnieniem struktury i rodzajów obciążenia twojej sieci elektrycznej. Czas pomiaru wynosi jeden  tydzień zgodnie ze standardem.

Po zakończeniu pomiaru tworzymy raport podsumowujący pomiar, prezentujący uzyskane wyniki i porównujący je z wartościami dopuszczalnymi określonymi w normie. Pomiar uwzględnia również bieżącą charakterystykę i porównuje z bieżącymi zaleceniami.